N700
产品介绍 Product introduction

N700

上市日期: 2018-02-11

●  兼容R14标准和R15频段

●  支持TCP协议

●  电池供电电压可低至2.1V

N700
N700-CN基本特性

Dimension(mm): 16.00 x 18.00 x 2.10


Package: LCC


Cat NB1: B5/B8 (N700-58)

B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/

B26/B28/B66/B71*(N700-GL)Power Supply: 2.1V~3.63V


Operating Temp: -30~+75° C
N700-CN

接口

USIM: x 1, 1.8V/3V


UART: x 2


SPI: x 1


I2C: x 1


ADC: x 1


GPIO: x 2


N700-CN

认证

N700-GL                                                                                 N700-58


Regulation: CE-RED/GCF/RoHS/HF/PTCRB/FCC                    ITA: SRRC/CCC*/NAL


ITA: NCC                                                                                 Operator: China Telecom/China Mobile


Operator: T-Mobile                                                                
N700-CN传输速率

Data:  ≦ 62.5 Kbps

N700-CN功能

FOTA:■


PSM:■


eDRX:■


Protocols: TCP/UDP/CoAP/IPV4/IPV6/HTTP/LWM2M/MQTT/DTLS下载 Download
产品文档 N700
相关产品 Related products
 • 发布时间: 2019 - 03 - 12
 • 发布时间: 2018 - 02 - 11
  30.00 x 42.00 x 2.30 mm
  ● One World One SKU● LTE Cat9,450Mbps极速下行● 全球认证● 多种CA频段组合
 • 发布时间: 2018 - 02 - 11
  25.40 x 27.60 x 2.30 mm
  ● LTE Cat.M1/Cat.NB1/GPRS 三模全球频段● 低速率制式的全网通● 传统2G/3G模块的升级替代● 全球认证
地址:中国·深圳·宝安中心区·宝源路F518时尚创意园15栋3层
电话:+86 0755-2955 6666
传真:+86 0755-2788 8009
邮编:330520
Copyright ©2017 - 2021 深圳市广和通无线股份有限公司